MEME BAŞI AKINTISI NEDİR?

Editör tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Meme Hastalıkları

Gebelik sonrası emzirme haricinde, meme başından gelen sıvı meme akıntısı olarak değerlendirilmelidir. Meme başında süt kanallarının açıldığı birden fazla ağız vardır (yaklaşık 10 civarında). Meme başından gelen akıntı tek bir ağızdan gelebilir veya birden fazla ağızdan gelebilir. Tek bir memeden veya her iki memeden birden gelebilir. Akıntı bazen kediliğinden gelebilir, bazen de meme başını sıkınca gelebilir.

Meme başı akıntısı ne renk olur?

Meme başı akıntısı beyaz süt rengi, sarı, yeşil, koyu yeşil, siyaha yakın, koyu kahverengi, su gibi berrak, kan rengi gibi renklerde olabilir. Kıvamı su gibi akıcı olabilir veya boza kıvamında olabilir.

Meme başı akıntısı hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Yaş ilerledikçe meme başından akıntı gelme olasılığı artar. Çok doğum yapmış kadınlarda, meme başı akıntısı daha fazla olur

Meme başından akıntı varsa sormanız gereken sorular nelerdir?

Akıntı tek memeden mi yoksa her iki memeden mi geliyor?
Eğer her iki memeden birden akıntı varsa bu büyük olasılıkla bir meme hastalığına bağlı değildir. Eğer tek memeden ise daha çok sadece meme ile ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Akıntı ne renktedir?
Sarı, yeşil, kahverengi akıntılar genellikle önemli bir sorunu göstermez. Eğer akıntının rengi kırmızı kan rengi ise veya su gibi berrak ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Az da olsa meme kanseri bulgusu olabilir.
Akıntı kendiliğinden mi yoksa meme başı sıkılınca mı geliyor.
Meme başı sıkıldığında birçok memeden akıntı gelebilir. Bu fazla önem taşımaz. Kendiliğinden gelen akıntı daha büyük önem taşır.
Hangi akıntı meme kanseri bulgusu olabilir?
Tek memeden gelen ve sadece bir noktadan gelen kanlı veya su gibi berrak akıntının meme kanseri bulgusu olması ihtimali vardır. Fakat meme başından akıntı gelen her kadının uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Meme başı akıntısının sebebi ne olabilir?

Süt kanalı genişlemesi
Meme başından gelen akıntıların en sık sebebidir. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu durumun herhangi bir tedavisi yoktur. Özellikle sigara içen kadınlarda meme kanalı genişlemesi olduğunda enfeksiyon riski artmaktadır.

Travma
Göğüs bölgesine yönelik bir travma (vurma çarpma) bazen meme başından akıntı gelmesine neden olabilir. Bu memedeki doku hasarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazen kanlı da olabilir. Genellikle bu akıntı kendiliğinden gelen bir akıntıdır. Travmanın etkisine göre birkaç haftada geçer

Prolaktin hormonu yüksekliği
Prolaktin hormonu beyinde hipofiz denilen yerde yapılarak kana salgılanır. Doğum sonrası memeden süt gelmesi için gerekli bir hormondur. Bazı hastalarda hipofiz bezinde kanser olmayan bir büyüme söz konusu olabilir ve prolaktin hormonu salgısı artar. Buna bağlı olarak meme başı akıntısı ortaya çıkabilir. Kanda prolaktin seviyesi ölçülerek buna yönelik bir tedavi önerilebilir.

Abse
Bazen meme içinde ortaya çıkan bir abse süt kanalına açılabilir ve bunun sonucu meme başından iltihap gelebilir. Böyle durumlarda memede ağrı, ateş, kızarıklık gibi enfeksiyon bulgularının da olması gerekir. Antibiyotik uygulanır ve gerekirse absenin cerrahi olarak açılması gerekir

Fibrokistik değişiklikler
Memede fibrokistik değişikliklerin olduğu durumlarda meme başından akıntı gelebilir. Bu akıntı normal kabul edilir ve herhangi bir tedavi gerekmez.

Kullanılan bazı ilaçlar
Bazı doğum kontrol ilaçları, bazı tansiyon ilaçları (metildopa , rezerpin, verapamil) bazı mide ilaçları (Cimetidin), bazı bulantı ve reflü ilaçları (metoclorpramid), depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar), psikiyatrik ilaçlar (fenotiyazin) meme başı akıntısına sebep olabilirler. Kullanımları kesildiğinde akıntı da kesilir.

Kanal içi iyi huylu tümörler
Süt kanalı iç duvarından kaynaklanan papillom denilen bir oluşum da meme başından akıntıya neden olabilir. Su gibi berrak veya kanlı bir akıntı olabilir. Meme başından gelen kanlı akıntının en sık rastlanan sebebidir. Cerrahi olarak çıkartılır.

Meme kanseri
Meme başından gelen her kanlı akıntı kanser değildir, fakat her kanlı akıntının mutlaka incelenerek kesin teşhisin konulması gereklidir.

Paget
Memenin farklı yapıdaki bir kanser türüdür. Meme başı ve çevresinde yanma, kabuklanma, kaşıntı, sulanma gibi bulgular ile ortaya çıkar. Kanser dokusu meme başındaki kanallardan dışarı doğru çıkıntı yapar. Egzama ile karıştırılabilir.