BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, OTOİMMÜN HASTALIKLAR VE TÜRKİYE’NİN GÜNCEL DURUMU

Editör tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Yayınlar

(En baştan söyleyeyim; bu yazıdaki bağışıklık sistemi ile ilgili bilgiler hekim, sağlıkçı olmayan insanlar için basitleştirilerek yazılmıştır. Elbette hekim arkadaşlar için bu bilgiler çok yüzeyeldir.)

Ülkeler canlı organizmalardır.

Doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve en sonunda ölürler. Kesinlikle bir ömürleri vardır. Bazıları uzun ömürlü olur. Bazıları da kısa…

Tıpkı insan gibi ülkelerin de hafızası vardır; insan gibi ülkeler de öğrenir; öğrendiklerinin kimisini unutur.

Ülkeler de hastalanır.

İnsanların çocukluk çağı hastalıkları yüksek ateşli, döküntülü, kısaca gürültülüdür. Eğer çocuk bu hastalıkları atlatırsa artık güçlü bir erişkin adayıdır. Bu hastalıklar genellikle bir kez geçirilir; biter ve o insan artık ömür boyu o hastalıklara karşı bağışıklık kazanmış olur.

Ülkelerin kuruluş dönemi sancıları da böyledir. Temel yasalar ve kurumlar oluşturulurken çok acı çekilir; ama sonunda biter. Ülke ayakta kalırsa, varlığını sürdürürse temel sorunlarını çözmüş, güçlü genç bir ülkedir artık.

Sanırım bizim ülkemiz çocukluk hastalıklarını sağlıklı atlatamadı. Çünkü hala temel kurumlarımız tartışılıyor.

İnsanın hayatta kalmasını sağlayan en önemli unsur bağışıklık sistemidir.

İnsanın bağışıklık sistemi son derece karmaşıktır ve acımasızdır.

Acımasızlığına bir örnek vereyim.

Bağışıklık sisteminin önemli işlevleri olan bir hücre grubunun adı “natural killers” doğal katiller…

Çok basitleştirerek bağışıklık sistemini şöyle anlatabiliriz.

Bağışıklık sistemimiz, bakteri ve virüs istilası gibi dışarıdan gelen tehditleri hiç atlamadan algılamak, onları izole etmek ve kendi vücudumuza zarar vermeden tehditleri yok etmek üzerine programlanmıştır.

Sistem aynı zamanda kanser hücreleri gibi içeriden düzeni bozan yapıları da yok eder.

İnsanda istilaya karşı savaşan benim düzenli ordulara benzettiğim lökosit ve makrofaj gibi hücreler vardır. Ayrıca hızlı hareket eden, vücutta bir yaralanma olduğu zaman yaralanmış bölgede süratle aktifleşen, orada son derece hızlı bir biçimde kan kaybını önleyen düzenlemeler yapan, sonrasında yaranın iyileşmesini sağlayan ve “burası çok önemli” kendiliğinden yok olup giden, “sitokin” adını verdiğimiz maddeler vardır. Ben sitokinleri ülkelerin derin devletine benzetirim. Şöyle ki, çok hayati işlevleri olan ve görevi bittiği anda kendisini imha eden, sitokin denen maddeler yara bölgesinde etki etmekle kalmayıp kontrolden çıkarsa, tüm vücutta etki göstermeye başlarsa, insanlarda sepsis dediğimiz ölümcül bir durum ortaya çıkar. Tıpkı kontrolden çıkan derin devletin ülkenin başına türlü belalar getirmesi gibi…

Sanırım bizim ülkemizde bir dönem kontrolden çıkan derin devlet nedeniyle “sepsis” benzeri bir durum yaşadık, ama çok şükür ülke ayakta kaldı.

İnsanda ilginç bir başka durum da şu; bakteri ve virüs istilası veya tam anlaşılamayan bazı etkenler bağışıklık sistemini aşırı hassas hale getirebiliyor. Bağışıklık sistemi insanın kendisine zarar vermeye başlıyor. Bu durumda insanda “otoimmün hastalıklar” gelişiyor. Romatoid artrit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi pek çok örnekleri var bu hastalıkların.

Ülkemizde de zaman bu ülkenin iyi yetişmiş vatansever evlatları, komünist, solcu, sağcı, dinci, irticacı, vb. etiketler ile yaftalanıp, ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından (vatanlarını koruduklarına dair imanları hiç sarsılmadan) yok edilir. Bu durumu insanın otoimmün hastalıklarına benzetirim.

Bunların hepsi atlatılabilir de en fenası bağışıklık sistemini tümüyle işlevsiz bırakan AİDS hastalığıdır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tümüyle iflas eder. İnsan, hayatını normalde öldürücü olmayan enfeksiyonlar- biz bunlara “fırsatçı enfeksiyonlar” diyoruz- nedeniyle kaybeder.

Henüz ülkemizde böyle bir durumun oluştuğunu düşünmüyorum.

En başından beri ülkemizdeki yasama, yürütme ve yargının, kolluk kuvvetlerinin vatanseverlikle hareket ettiklerine, ancak vatanseverliği tümüyle kendi bakış açıları ile yorumladıklarına, kendi bakış açılarının dışında kalanları vatan hainliği ile suçlayıp, yok etmeye çalıştıklarına inanıyorum.

Temennim son Türk Devleti henüz ayakta iken ülkeyi oluşturan tüm unsurların, kendi bakışlarının dışında da vatanseverlik tohumları bulunabileceğini fark etmeleri, bunları yok etmenin ülkeyi yok etmek olduğunu çok geç olmadan anlamalarıdır.

Ulu Tanrı son (ve bir daha olmayacak) ülkemizi korusun.

 

Ulusal Yayınlar

Editör tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Yayınlar

Prof.Dr. Anıl ÇUBUKÇU tarafından yayınlanan ULUSAL Yayınların listesi :
II. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler :
 1. Ayan F, Farahmand M, Yüceyar S, Ayan F, Çubukçu A, Pusane A. Akut appendisitin ayırıcı tanısında ultrasonografi. Kolon ve Rektum Hast Derg 1993; 3(1): 14-16
 2. Eralp Y, Özder A, Karahasanoğlu T, Çubukçu A, Ekinci A, Çağlar N, Pusane A. Koroner anjiyografi kompliaksyonu olarak gelişen bir mezenterik emboli olgusu. Türk Kardiyol Dern Arş 1994; 22(6): 407-409.
 3. Çubukçu A, Ertem M, Ergüney S, Hamzaoğlu İ, İnce barsak obstrüksiyonunda somatostatin ve PGE1 analoglarının anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1995; 11(4): 223-226. (Uzmanlık tezinin yayınlanmış halidir)
 4. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Çiçek Y, İnsel H. Akut ince barsak mekanik obstrüksiyonunun pre-operatuar döneminde uygulanan somatostatin analoğu ve dekstran 40 tedavisi barsak hasarını azaltabilir mi? Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 71-75.
 5. Taşkın M, Apaydın B, Zengin K, Yiğitbaşı R, Çubukçu A. Stoma ayarlanabilir silikon gastrik bant (SASGB) yöntemi ile opere edilmiş morbid obesite olgularımız. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996; 10: 138-144.
 6. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Hansel H. Yabancı cisme bağlı atipik akut appandisit. Kolon Rektum Hast Derg 1996; 6(2): 90-92.
 7. Gazioğlu E, Çubukçu A, Ayan F, Karayiğit C. Sol akciğer lobektomisine sekonder mide volvulusu. Cerrahi Tıp Arşivi 1996; 14:218-221.
 8. Özbay O; Büyükgebiz O, Alponat A, Çubukçu A, Altunkaya E, Dülger M. Karında unutulan gazlı bezin barsak lumenine göç etmesine ikincil bir ileus olgusu. Kolon Rektum Hast Derg 1996; 6(1): 46-48
 9. Ayan F, Gazioğlu E, Çubukçu A, Bahar H, Ertürk S, Özbal A. Akut hidropik kolesistitlerde anaerob bakteri infeksiyonları. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997; 2(1): 16-20.
 10. Ayan F, Gazioğlu E, Çubukçu A, Ertürk S, Hansel H, Babür T. Masif alt gastrointestinal sistem kanamaları. Ulusal Travma Dergisi 1997; 3(4): 270-274.
 11. Özbay O, Alponat A, Büyükgebiz O, Çubukçu A, Gönüllü NN. Hydatid cyst of the liver with rupture into bronchi (case report). Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997; 2(1): 16-20.
 12. Gönüllü NN, Çubukçu A, Cantürk NZ, Özkan S, Utkan Z. İnguinal herni onarımında lokal anestezi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1998; 14(1):58-64.
 13. Karahasanoğlu T, Ulualp K, Kılıç N, Söylet Y, Çubukçu A, Şirin F, Özbal A. Hemoroid tedavisinde diosminin rolü (Anal manometrinin önemi). Klin Deney Cerrah 1998; 6(2): 93-96.
 14. Gönüllü NN, Çubukçu A, Alponat A, Erçin C, Cantürk NZ, Eraldemir B. Stres ülserinin önlenmesinde nitrik oksitin etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1999; 13: 103-107.
 15. Çubukçu A, Büyükgebiz O, Gönüllü NN, Alponat A, Utkan Z. Pilonidal sinüs cerrahisinde Limberg flep. Kolon ve Rektum Hast Derg 1999; 9(2): 69-71.
 16. Çubukçu A, Büyükgebiz O, Gönüllü NN, Alponat A. Kolonoskopi hastalarında oral sodyum fosfat ile kolon temizliği. Kolon ve Rektum Hast Derg 1999; 9(2): 51-53.
 17. Büyükgebiz O, Çubukçu A, Özkan S, Yirmibeşoğlu O, Özdamar D, Şahin T. Nadir görülen bir akut karın nedeni: spontan koledok perforasyonu. Klin Deney Cerrah 1999; 7(3): 165-167.
 18. Gönüllü NN, Çubukçu A, Alponat A, Eraldemir B, Özbay O. Herni onarım tekniğinin postherniorafi ağrı üzerine etkisi. Göztepe Tıp Dergisi 2000; 15: 19-21.
 19. Çubukçu A, Gönüllü NN, Alponat A, Özbay O. Yapay yama ile kası fıtığı tamirinde iki farklı tespit yönteminin karşılaştırması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2000; 14: 92-95
 20. Alponat A, Çubukçu A, Gönüllü NN, Cantürk Z, Özbay O. Minik aletlerle laparoskopik kolesistektomi (Minisite Kolesistektomi). Ulusal Cerrahi Dergisi 2000; 16(5): 311-315.
 21. Alponat A, Çubukçu A, Gönüllü NN. Disposable endobag için ucuz ve pratik bir alternatif: cerrahi eldivenden torba hazırlanması. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2000; 7(2-3): 61-63.

 

Ululararası Yayınlar

Editör tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Yayınlar

Prof.Dr. Anıl ÇUBUKÇU tarafından yayınlanan ULUSLARARASI Yayınların listesi :
I. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler :
 1. Canturk NZ, Vural B, Cubukcu A, Duzcen E, Utkan Z, Dulger M. Experimental study on the role of mast cells in peritoneal adhesion formation. East Afr Med J. 1999;76(4):233-6.
 2. Cubukcu A, Paksoy M, Gonullu NN, Sirin F, Dulger M. Traumatic rupture of the diaphragm. Int J Clin Pract. 2000; 54(1):19-21.
 3. Cubukcu A, Gonullu NN, Ercin C, Alponat A, Kaur AC, Canturk Z, Paksoy N. Imprint cytology in the diagnosis of Helicobacter pylori. Does imprinting damage the biopsy specimen? Acta Cytol. 2000; 44(2):124-7.
 4. Cubukcu A, Gonullu NN, Paksoy M, Alponat A, Kuru M, Ozbay O. The role of obesity on the recurrence of pilonidal sinus disease in patients, who were treated by excision and Limberg flap transposition. Int J Colorectal Dis. 2000; 15(3):173-5.
 5. Cubukcu A, Alponat A, Gonullu NN, Ozkan S, Ercin C. An experimental study evaluating the effect of Mitomycin C on the prevention of postoperative intraabdominal adhesions. J Surg Res. 2001; 96(2):163-6.
 6. Cubukcu A, Carkman S, Gonullu NN, Alponat A, Kayabasi B, Eyuboglu E. Lack of evidence that obesity is a cause of pilonidal sinus disease. Eur J Surg. 2001; 167(4):297-8
 7. Paksoy M, Hamzaoglu I, Cubukcu A, Uzun H, Agca B, Polat E, Aydin S, Gumustas K. The influence of omentectomy on the inflammatory phase of anastomotic healing. Hepatogastroenterology. 2001; 48(41):1359-63
 8. Cubukcu A, Gonullu NN, Arslan SA, Alponat A. Post-traumatic combined transdiaphragmatic intercostal and lumbar hernia. Int J Clin Pract. 2001; 55(3):223-4.
 9. Cubukcu A, Alponat A, Gonullu NN. Mitomycin-C prevents reformation of intra-abdominal adhesions after adhesiolysis. Surgery. 2002; 131(1):81-4
 10. Cubukcu A, Gonullu NN, Kacar SO, Alponat A, Paksoy N. Imprint cytology in the endoscopic diagnosis of gastrointestinal malignancies. Hepatogastroenterology. 2002; 49(43):198-200.
 11. Alponat A, Cubukcu A, Gonullu N, Canturk Z, Ozbay O. Is minisite cholecystectomy less traumatic? Prospective randomized study comparing minisite and conventional laparoscopic cholecystectomies. World J Surg. 2002; 26(12):1437-40
 12. Gonullu NN, Cubukcu A, Alponat A. Comparison of local and general anesthesia in tension-free (Lichtenstein) hernioplasty: a prospective randomized trial. Hernia. 2002; 6(1):29-32.
 13. Yelimlies B, Alponat A, Cubukcu A, Kuru M, Oz S, Ercin C, Gonullu N. Carboxymethylcellulose coated on visceral face of polypropylene mesh prevents adhesion without impairing wound healing in incisional hernia model in rats. Hernia. 2003; 7(3):130-3.
 14. Gonullu NN, Alponat A, Cubukcu A. Open tension-free Cooper ligament repair for femoral hernia. Int J Clin Pract. 2005 Sep;59(9):1008-10.
 15. Sarlak AY, Tosun B, Buluç L, Cubukcu A. A comparison of two omental lengthening techniques by the pedicled omentum to close a knee disarticulation defect: a case report. Eur J Plast Surg (2008) 30:239-243.
 16. Kocaman O, Sipahi M, Cubukcu A, Baykara NZ, Hülagü S. Porous diaphragm syndromeafter ERCP in a patient with bile duct stricture. Turk J Gastroenterol 2009 Jun; 20(2):157-8.